• Manteniment preventiu
• Solució d'avaries i problemes informàtics
• Posada a punt dels ordinadors
• Neteja de virus i instal·lació d'antivirus
• Instal·lació i manteniment de xarxes

• Instal·lació i manteniment d'ordinadors
• Instal·lació de programes i sistemes operatius
• Correu electrònic
• Revisió general dels ordinadors
• Equips de substitució

• Solució de qualsevol problema informàtic